Τρίτη, 14 Ιουλίου 2009

Αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη η ισότητα

enet.gr

Η παρακολούθηση και η προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες είναι πλέον μια από τις αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη.


Σύμφωνα με το νόμο 3769/2009, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η ανεξάρτητη αρχή αναλαμβάνει την παραπάνω αρμοδιότητα στο πλαίσιο των καθηκόντων της, ως φορέας για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης.

Η νέα αρμοδιότητα αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ενώ οι πολίτες που θεωρούν ότι βλάπτονται από τη μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, μπορούν πλέον να απευθύνονται στο Συνήγορο του Πολίτη και να ζητούν την παρέμβασή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: